INFONOTA SPEELKOER 2020 – 2021

 • Voorschoolse opvang op schooldagen vanaf 07.30u tot 08.00u.

 • Naschoolse opvang

  • op volledige schooldagen van 16.00u tot 17.45u, uiterlijk 18.00u.

NIEUW ! De kinderen van de kleuterschool worden opgehaald aan de poort van de Kapucinessenstraat. De ouders bellen aan, en de begeleiders brengen uw oogappel tot aan de poort.

De kinderen van de lagere school worden opgehaald aan de Begijnenvest, de ouders kunnen tot aan de speelplaats komen, maar de speelplaats niet betreden. (Covid-19).

  • op woensdag in de kleuterschool tot uiterlijk 14.00u (afhalen via Kapucinessenstraat (gele bloemetjes), en aanbellen. In de lagere school tot uiterlijk 16.00u. Afhalen via Kasteelpleinstraat.(onthaal) U meldt zich aan aan het onthaal, vermeldt de naam, en uw oogappel komt tot bij u.

 • Extra activiteiten en huiswerkbegeleiding na de schooluren.
  De kinderen moeten steeds een balpen en huiswerk bij hebben in de studie!
  De studie is voor het 3de en 4de leerjaar (tot 16.30u) en 5de en 6de leerjaar (tot 17.00u) verplicht.
  De leerlingen zorgen ervoor dat ze zich in stilte kunnen bezig houden, ook indien ze geen huiswerk hebben. Dus steeds kleurpotloden, een boek of tekenblad voorzien (door de ouders). Het biedt de leerlingen tevens een rustmomentje na een lesdag. De ouders streven ernaar hun kind op te halen in de studie om 16.00u, om 16.30u of om 17.00u. Zo blijft de rust in de studie gegarandeerd.

Vergeet je dochter of zoon niet af te melden aan de laptop!

 • Kinderen die om een of andere reden alleen naar huis mogen of met andere ouders meegaan, gelieve dit in de agenda te schrijven.

Onze school engageert zich om tegemoet te komen aan de basisvoorwaarden voor kwaliteit die worden bepaald door de stad Antwerpen. Deze basisvoorwaarden gaan over een minimum opvangaanbod, veiligheid, maximum aantal kinderen per begeleider, inclusie, voorwaarden voor opvangpersoneel en prijzenbeleid. Meer informatie vindt u hierover op https://www.antwerpen.be/binnenschoolseopvang.

Het toezicht op en de begeleiding van onze leerlingen (voor-en nabewaking) wordt verzekerd door vrijwilligers: o.a. leerkrachten, ouders, grootouders en opgeleide leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs. Speelkoer vzw eist orde, discipline en verantwoordelijkheid bij hun medewerkers.

Opgelet! Indien u uw kind van dit aanbod wil laten genieten, dan dient u de medische fiche verplicht in te vullen en op het secretariaat basisonderwijs terug te bezorgen ten laatste op 14/09/2020.

Speelkoer vzw maakt gebruik van de procedure voor niet-opgehaalde schoolkinderen. Het formulier met uitleg over deze procedure dient u tevens ondertekend terug te bezorgen.

Betaling van de voor- en naschoolse opvang

 • Er is een éénmalige jaarlijkse administratieve kost van €4 , die verrekend wordt in de eerste factuur van uw kind. Facturen ontvangt u maandelijks.

 • We rekenen € 1,15 aan per begonnen half uur met een minimum van 3 euro per maand.

 • Wij vragen met aandrang een opdracht via domiciliëring (cfr. bijlage). Diegenen die reeds een domiciliëring hebben lopen, hoeven dit blad niet opnieuw in te vullen. De domiciliëring loopt dan gewoon door.

 • In geval van bemerkingen betreffende de factuur verwachten wij dat u deze bemerkingen uiterlijk binnen 7 dagen na inzage van de factuur meldt.

 • Voor een herinnering zal een vaste kost van € 5 gevraagd worden.

 • Diegene die het kind komt afhalen, meldt het kind af bij de verantwoordelijke achter de computer van Speelkoer. Indien het kind niet wordt afgemeld, zal er gefactureerd worden tot 18.00 uur.

 • Indien het kind na 18.00u wordt opgehaald, wordt er een extra bedrag van € 7,50 euro per begonnen kwartier aangerekend. Bij een tweede laattijdige ophaling van het kind na 18.00u, wordt de procedure voor niet-opgehaalde schoolkinderen in werking gesteld.

 • Alle kinderen jonger dan 12 jaar, hebben op het einde van het burgerlijk jaar recht op een attest belastingvermindering van vzw Speelkoer voor alle betaalde opvangprestaties. Deze attesten worden meegegeven met uw zoon/dochter vanaf half mei.

 

Indien u nog bijkomende vragen heeft, dan kan u steeds terecht bij Speelkoer vzw.

Kristien Deceulaer

Coördinator Speelkoer vzw

info.speelkoer@mail.be

EXTRA ACTIVITEITEN

OPGELET : omwille van Covid-19 worden enkel de knutsellessen bij juf Charlotte , en huiswerkbegeleiding bij juf Ines georganiseerd !

Planning, inschrijving en betaling (opgelet: je kan niet meer inschrijven via de website)

 • De extra activiteiten van Speelkoer starten eind september.

 • De prijzen staan in het overzicht van de extra activiteiten.

Inschrijven per mail, per schooljaar. Betaling per trimester.

Wat verwachten we van u ?

 • U stuurt een mail naar info.speelkoer@mail.be , met vermelding van naam, klas en gewenste activiteit. U wacht op een mail met de bevestiging of er nog plaats vrij is.

 • U betaalt, na de bevestiging, met een overschrijving op het rekeningnummer: BE39 3630 7545 4219 van Speelkoer vzw, met vermelding van naam, klas en activiteit. U betaalt per trimester, maar u schrijft in voor een gans schooljaar zodat u niet steeds opnieuw hoeft in te schrijven. U vermeldt erbij : trimester 1, trimester 2 of trimester 3 .

Mocht u uw zoon/dochter na een trimester toch willen uitschrijven , dan is dat mogelijk.

 • U krijgt – voor de start van een nieuw trimester – nog een bericht met info over de prijs .

De inschrijving is pas geldig nadat u het bedrag overgeschreven hebt. U ontvangt daarna een brief met verdere informatie.

U kan per uitzondering inschrijven en betalen op het secretariaat. Daar kan u ook nog steeds terecht met uw vragen tussen 15.00u en 17.30u en op woensdag van 11.00u tot 13.00u.

Inschrijven kan zolang het maximum aantal deelnemers niet werd bereikt,voor maandag 14/09/2020.

Indien er te weinig inschrijvingen zijn zal de activiteit niet doorgaan. U wordt dan op de hoogte gebracht. Lessen die door omstandigheden niet konden doorgaan worden ingehaald of terugbetaald.